Úvod do prístupnosti k webu

Úvod do prístupnosti k webu

Obsah článku

  1. Úvod
  2. Ľudia s hendikepom na webe
  3. Implementovanie prístupnosti k webu
  4. Princípy dostupného dizajnu
  5. Záver

Úvod

Väčšina dnešných ľudí si vie už len sotva predstaviť život bez inetrnetu. Niektorí sa sporia o to , že žiaden iný vynález nebol od čias Gutenbergovho tlačiarenského lisu z obdobia od roku 1400 revolučnejší. Teraz jediným kliknutím myši , ti celý svet leží pri končekoch prstov — pokiaľ samozrejme môžeš použiť myš... a vidieť obrazovku ... a počuť audio — inými slovami , ak nemáš nejaký hendikep.

Tento úvod by ti mal pomôcť porozumieť , ako používajú web ľudia s hendikepom, frustráciu, ktorú pociťujú , ak nemôžu mať dobrú prístupnosť k webu , a čo môžeš urobiť, aby si svoje stránky spravil prístupnejšie.

Web ponúka nevídané možnosti

Internet je jednou z najlepších vecí , ktoré sa ľuďom s hendikepom mohli pritrafiť. Možno si o tom nepremýšľal takýmto spôsobom , ale všetko čo potrebuješ urobiť je vrátiť sa mysľou späť v čase do obdobia pred internetom aby si videl , prečo je to tak. Napríklad ako by slepí ľudia pred internetom čítali noviny? Väčšina z nich nečítala. Audiopásky alebo výtlačky s Braillovým písmom boli drahé - Braillova verzia Sunday New York Times by bola príliš objemná na to aby to bolo praktické. Prinajlepšom mohli poprosiť členov rodiny alebo priateľov , aby im tie noviny prečítali. Táto metóda funguje, ale robí slepých ľudí závislých na iných.

Väčšina novín teraz publikuje svoje stránky online vo formáte , ktorý má potenciál byť prečítaný obrazovkovou čítačkou používanou slepcami. Tieto softvérové programy čítajú elektronický text nahlas , takže slepí ľudia môžu použiť počítač a mať prístup  k akémukoľvek elektronickému textu cez počítač. Zrazu sa už slepí ľudia nemusia spoliehať na druhých ľudí aby im prečítali noviny. Už nemusia čakať na drahé audiopásky alebo drahé objemné výtlačky písané Braillovým písmom. Jednoducho si len otvoria web prehliadač a počúvajú , čo im ich obrazovková čítačka nahlas prečíta , a robia to nezávisle , a kedy sa im zachce , a hneď ako je obsah publikovaný.

Podobne ja ľudia s motorickým hendikepom , ktorý nemôžu zdvihnúť noviny alebo prevrátiť stránku , môžu mať prístup k online novinám pomocou ich počítača , použitím určitých asistenčných technológií , ktoré adaptujú rozhranie počítača ku ich hendikepu. Niekedy sú tieto adaptácie jednoduché ako napríklad osoba s paličkou v ústach , používanou na písanie na klávesnici . V iných prípadoch sú tieto adaptácie oveľa viac sofistikovanejšie , ako použite špeciálnych klávesníc alebo softvér navigovaný očami , ktorý umožňuje ľudom ovládať počítač pohybmi očí.

Ľudia , ktorí sú hluchý , by si mohli sami prečítať aj bežné noviny , ale môžu si tiež prečítať online prepis alebo titulky z online mediálneho obsahu. Mnoho ľudí s kognitívnym hendikepom môžu tiež veľa získať zo štruktúry a flexibility webovského obsahu.

Nedostatok potenciálu webu

Napriek obrovskému potenciálu webu pre ľudí s hendikepom , tak tento potenciál je stále dosť nevyužitý. Napríklad niektoré stránky môžu byť prezerané iba myšou , a iba veľmi malé percento video a multimediálneho obsahu je otitulkované pre hluchých. Čo ak by bol internet prístupný iba s myšou? Čo by ľudia robili ak nemôžu použiť myš? A čo ak by vývojári webu používali grafiku namiesto textu? Ak obrazovkové čítačky dokážu prečítať iba text , ako by potom čítali grafiku pre slepých ľudí?

Hneď ako sa začneš pýtať tieto otázky , tak začneš vidieť , že je tu zopár potenciálne rušivých impulzov , čo sa týka prístupnosti k internetu pre ľudí s hendikepom. Internet má potenciál zrevolucionizovať hendikepovaný prístup k informáciám , ale ak nebudeme dostatočne opatrní , tak môžeme začať klásť prekážky do cesty , ktoré zničia potenciál a ktoré zanechajú ľudí s hendikepom znechutených a závislých na druhých , presne tak ako predtým.

Ľudia s hendikepom na webe

Aj keď sa odhady môžu líšiť , tak väčšina štúdií uvádza , že zhruba jedna pätina (20%) populácie má nejaký druh hendikepu. Nie všetci z týchto ľudí majú hendikepy , ktoré im znemožňujú prístup na inetrnet , ale aj tak je to stále dosť značná časť populácie. Biznis by bol dosť nerozumný , ak by zámerne odlúčil 20, 10, alebo čo i len 5 percent zo svojich potenciálnych zákazníkov od svojích web stránok. Pre školy , univerzity a vládne entity by toto bolo nie len nemúdre ale v mnohých prípadoch by to aj porušovalo zákon.

Dôležité

Hlavné kategórie typov hendikepov sú:

Vizuálne

Slepota , zlé videnie , farbosleposť

Sluchové

Hluchota a slabé počutie

Motorické

Neschopnosť použiť myš , pomalý čas odozvy , obmedzená jemná motorická kontrola

Kognitívne

Hendikep učenia , nesústredenosť , neschopnosť zapamätať si alebo sústrediť sa na veľké množstvo informácií

Každá z týchto hlavných kategórií hendikepov si vyžaduje určitý typ prispôsobenia dizajnu obsahu webu. Väčšinu času z týchto adaptácií benefituje takmer každý a nie len ľudia s hendikepom. Tamker každý benefituje z užitočných ilustrácií , vhodne organizovaného obsahu , a jasnej navigáćie. Podobne aj titulky sú nutnosťou pre hluchých , ale môžu byť tiež užitočné pre druhých , vrátane každého , kto si pozerá video bez audia.

Myslime na prístupnosť k webu

Získaj uznanie pre prístupnosť k webu tým , že to pochopíš z perspektívy užívateľa. Toto 11,5 minútové video poskytuje prehľad ťažkostí , s ktorými sa na webe stretávajú užívatelia s hendikepom a tiež nejaké motivácie pre lepšiu prístupnosť k webu.

Pozri transkript

Skusenosti študentov s hendikepmi

V nasledujúcom videu popisujú študenti svoje skúsenosti s webom a jeho prístupnosťou.

Pozri transkript

Implementovanie prístupnosti k webu

Predtým než sa ktokoľvek bude snažiť urobiť svoje stránky prístupnejšie , musí pochopiť prístupnosť , angažovať sa pri zabezpečení prístupnosti a pochopiť jej legálne dohody.

Záväzok a zodpovednosť

Uvedomenie. Založenie akéhokoľvek záväzku pre pristupiteľnosť k webu je uvedomenie si celej veci. Väčšina vývojárov webu nie sú proti konceptu robenia internetu prístupným pre ľudí s hendikepom. Väčšina chýb s prístupnosťou na webových stránkach sú skôr výsledkom nedostatku uvedomenia ako zlomyselnosťou alebo apatiou.

Vedenie. Pochopenie celej záležitosti je dôležitým prvým krokom , ale to ešte nevyrieši problém , hlavne vo veľkých organizáciách. Ak vedenie organizácie nevysloví záväzok pre pristupiteľnosť k webu , tak šance na to , že webovský obsah organizácie bude prístupný , su dosť malé. Častokrát kopa vývojárov sobí svoje stránky prístupné zatiaľ čo väčšina sa tým neobťažuje , pretože sa to od nich neočakáva.

Stratégie a postupy. Ale aj keď vodcovia vyslovia svoj záväzok pre túto ideu , tak ak táto idea nie je podporená stratégiou , väčšinou sa potom stratí v kažodennej rutine. Najlepší prístup pre veľkú organizáciu je vytvoriť internú stratégiu , ktorá vykreslí špecifické štandardy , postupy a metódy pre monitorovanie zhody.

Tréning a technická podpora

Niekedy sa vývojári webu obávajú toho , že vytváranie prístupných stránok je oveľa drahšie a časovo náročnejšie ako je vytváranie neprístupných stránok. Tento strach je vo veľkej miere neoprávnený. Benefity z poskytnutia prístupu väčšej časti populácie takmer vždy prevážia čas strávený skúseným vývojárom pri implementácii tejto prístupnosti.

Vývojár sa dokáže naučiť základy prístupnosti k webu v priebehu pár dní , ale ako pri väčšine technických zručností , aj tu treba k tomu ešte pripočítať pár mesiacov na to , aby sa myseľ nastavila na tieto techniky. Online zdroje ako sú WebAIM články, zdroje, emailový diskusný zoznam, mesačné letáky, a blog poskytujú relevantné zdroje pre administrátorov, vývojárov, a dizajnérov. Je tu mnoho profesionálov , ktorí môžu pomôcť tvojej organizácii zaistiť vysokú prístupnosť.  WebAIM ponúka tréning na stránkach, konzultačnú & technickú asistenciu, dizajn prístupnej stránky , a ďalšie služby.

Zákony a štandardy

Ak žiješ v Spojených Štátoch tak aplikovateľné zákony zahŕňajú The Americans with Disabilities Act (ADA) a Rehabilitation Act z roku 1973 (Sekcie 504 a Sekcia 508). Mnoho medzinárodných zákonov taktiež adresuje pristupiteľnosť.

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) poskytuje medzinárodný set smerníc. Sú vyvinuté od Worldwide Web Consortium (W3C), správcami webu. Tieto smernice sú základom väčšiny zákonov o pristupiteľnosti k webu na svete. Verzia 2.0 týchto smerníc , publikovaná v Decembri 2008, je založená na 4 princípoch:

·       Perceivable - pochopiteľnosť: Dostupné zmyslom (hlavne videnie a počutie) aj cez prehliadač aj pomocou asistenčných technológií  (napr. Obrazovková čítačka , obrazovková lupa , atď.)

·       Operable - použiteľnosť: Užívatelia môžu pôsobiť na celé ovládanie a interaktívne elementy použitím buď myši , klávesnice alebo asistenčného zariadenia.

·       Understandable - zrozumiteľnosť: Obsah je jasný a obmedzuje zmätenie a dvojzmyselnosť.

·       Robust - robustnosť: široký rozsah technológií (vrátane starých a nových užívateľských prostriedkov a asistenčných technológií) , ktoré umožňujú prístup k obsahu.

Začiatočné písmená týchto 4 bodov nám dajú slovo POUR - liať. Toto ti môže pomôcť si ich zapamätať.

·       Čítaj viac o WCAG 2.0

·       Čítaj viac o princípoch WCAG 2.0

Princípy dostupného dizajnu

Nižšie nájdeš niekoľko kľúčových princípov pre dostupný dizajn. Väčšina prístupných princípov môže byť jednoducho aplikovaná a nebude mať dopad na celkový "cit a výzor" tvojej web stránky.

Poskytni vhodný alternatívny text

Alternatívny text poskytuje textuálnu alternatívu pre netextový obsah na web stránke. Je nápomocný najmä pre ľudí , ktorí sú slepý a  spoliehajú sa na obrazovkovú čítačku , ktorá im obsah stránky prečíta.

Poskytni vhodnú štruktúru dokumentu

Hlavičky , zoznamy a ďalšie štrukturálne elementy poskytujú zmysel a štruktúru web stránke. Môžu tiež umožnovať pohyb po stránke pomocou klávesnice.

Poskytni hlavičky pre údajové tabuľky

Tabuľky sa používajú online pre rozloženie a organizovanie údajov. Tabuľky použité pre organizovanie tabuľkových údajov by mali mať vhodné tabuľkové hlavičky ( <th> element). Bunky s údajmi by mali byť prepojené s ich vhodnými hlavičkami , čo uľahčuje obrazovkovým čítačkám navigáciu a pochopenie údajovej tabuľky.

Zabezpeč aby mohli užívatelia vyplniť a odoslať všetky formuláre

Zaisti , aby každý formulárový element (textové pole, checkbox, rozbaľovací zoznam, atď.) mal štítok a uisti sa , aby tento štítok bol prepojený so správnym formulárovým elementom použitím <label> elementu. Tiež si buď istý , že užívateľ môže odoslať formulár a odstrániť chyby, ako je chyba pri nevyplnení všetkých požadovaných políčok.

Zaisti , aby linky dávali z kontextu zmysel

Každý link by mal dávať zmysel , ak je čítaný iba samotný text linku. Užívatelia s obrazovkovou čítačkou si môžu zvoliť čítať iba linky na web stránky. Určitým frázam ako "klikni sem" a "viac" sa treba vyhnúť.

Nádpis a/alebo titulky pre média

Video a live audio musí mať nádpisy a titulky. Pri archivovanom audiu budú titulky dostatočné.

Zaisti prístupnosť ne-HTML obsahu, vrátane PDF súborov, Microsoft Word dokumentov, PowerPoint prezentácií a Adobe Flash obsahu.

Na dodatok k ostatným princípom zmieneným vyššie , PDF dokumenty a ďalší ne-HTML obsah musí byť tak prístupný ako je to len možné. Ak to nemôžeš spraviť prístupné , tak namiesto toho zváž použitie HTML , alebo prinajmenšom poskytni pristupiteľnú alternatívu. PDF dokumenty by mali tiež obsahovať sériu záložiek aby boli viac dostupné.  PDF súbor so záložkami vyzerá tak isto , ale je takmer vždy lepšie dostupný osobe s obrazovkovou čítačkou.

Umožni užívateľom preskakovať opakujúce sa elementy na stránke

Mal by si poskytnúť metódu , ktorá umožní užívateľom preskakovať navigáciu alebo ďalšie elementy , ktoré sa opakujú na každej stránke. Toto sa obvykle splní poskytnutím linkov "Skip to Main Content – preskoč na hlavný obsah", alebo "Skip Navigation – preskoč navigáciu" navrchu stránky , čím sa skočí do hlavného obsahu stránky.

Nespoliehaj sa na farbu , že vysvetlí zmysel

Použitie farby môže zlepšiť pochopenie , ale napoužívaj iba samotnú farbu pre podanie informácie. Táto informácia nemusí byť dostupná osobe , ktorá je farboslepá a nemusí byť dostupná ani užívateľom s obrazovkovou čítačkou.

Zaisti , aby bol obsah jasný a ľahko čitateľný

Je mnoho spôsobov ako spraviť obsah ľahšie pochopiteľným. Píš jasne, používaj jasné fonty, a vhodne používaj hlavičky a zoznamy.

Urob JavaScript dostupným

Zaisti , že JavaScript event handlers sú nezávislé na zariadení (napr., nevyžadujú si použitie myši) a zaisti, že sa tvoja stránka nespolieha na JavaScript aby fungovala.

Dizajny a štandardy

HTML zhodné a dostupné stránky sú robustnejšie a poskytujú lepšiu optimalizáciu pre vyhľadávací engine. Cascading Style Sheets (CSS) ti umožňuje oddeliť obsah od prezentácie. Toto poskytuje viac flexibility a dostupnosti tvojmu obsahu.

Tento článok nepredstavuje všetky záležitosti ohľadom dostupnosti , ale ak dodržíš tieto základné princípy , tak zaistíš lepšiu dostupnosť tvojho webovského obsahu pre každého. Viac o dostupnosti sa môžeš naučiť z našich článkov a zdrojov.

Záver

Web ponúka mnoho príležitostí pre ľudí s hendikepom , ktoré nie su dostupné cez žiadne iné médium. Ponúka nezávislosť a slobodu. Avšak ak webstránka nie je vytvorená s ohľadom na web dostupnosť , tak môže vylúčiť segment populácie , ktorá práve prístupom na internet môže získať najviac. Väčšina ľudí nemá v úmysle vylúčiť ľudí s hendikepom.  Ako sa organizácie a dizajnéri stanú uvedomelejšími a budú implementovať dostupnosť , tak obsah ich web stránok sa stane dostupnejším pre širšiu populáciu.